Opiniestuk pro-vaccinatie

vaccins-poisonsHieronder vindt u een opiniestuk van de redactie van DeMorgen. Op geen enkel moment doet de “journalist” beroep op zijn kritisch denken. Volgens hem zijn de mensen die ijveren voor minder medicatie en vaccinatie een marginale kern van groepen met een sektarische visie op mens en natuur, die niet overtuigd is van het belang van (vrijwillige) vaccinatie als noodzakelijk onderdeel van een goed gezondheidsbeleid. Volgens hem wordt de verplichte vaccinatie door alle ouders gezien als een overheidsinterventie dat niet betwist wordt. Hij heeft deels gelijk, een groot deel van de ouders laat de overheid toe toxische

Het democratische gehalte van deze overheidsinterventie is blijkbaar onbelangrijk.

Als het goed is, mogen we het ook zeggen. Wel, met de vaccinatiegraad tegen infectieziektes bij kinderen gaat het goed in Vlaanderen. Dat zo’n hoge score niet vanzelfsprekend is, weten ze in Nederland, waar geregeld een mazelenepidemie uitbreekt omdat een grote groep orthodox-protestantse ouders van geen vaccinatie wil weten. Soms zelfs met de dood tot gevolg.

Langs de andere kant, vallen er ook doden door de vaccinatie, en regelmatig hebben kinderen zware letsels door de vaccinatie. Maar omdat men er alles aan doet om de vaccin niet als schuldige te zien, moeten de ouders de zaak voor het gerecht aanvechten. Die stille doden zien we niet.

En ze weten het nu ook in Australië, waar de regering wanhopig dreigt met het intrekken van het kindergeld voor ouders die hun kinderen een prik ontzeggen. Hoe nobel het doel ook is, de kinderbijslag inzetten als strafmiddel is een heilloze strategie. De Australische maatregel vormt een gevaarlijk precedent om ook ander betwistbaar pedagogisch gedrag van ouders financieel af te straffen. Evengoed zou je immers kunnen betogen dat ouders die hun kinderen ongezond laten eten of die roken tijdens de zwangerschap, minder kindergeld moeten krijgen.

Als je weet wat voor ingrediënten de vaccins bevatten, dan zou je eerder een vaccin in de een categorie steken samen met tabak. Laten we ook niet vergeten dat BigPharma er alles aan doet om onze politici, academici en doctors te pushen om de vaccins niet in vraag te stellen. Vaccins zijn voor vele BigPharma bedrijven een ware cash-cow.

Bij ons stelt het probleem zich gelukkig niet of nauwelijks. Dat er binnenkort toch een specifieke campagne start voor inenting tegen de mazelen, is dan ook in ruime mate een voorzorgsmaatregel. Van vele jongvolwassenen is niet bekend of ze als kind wel zijn ingeënt tegen de ziekte. Hun groep loopt vandaag dan ook meer risico dan kinderen zelf. Ook in gezinnen van orthodoxe joden en zigeuners is er reden tot extra zorg.

Maar op die groepen en nog een marginale kern met een sektarische visie op mens en natuur na, is iedereen hier wel overtuigd van het belang van (vrijwillige) vaccinatie als noodzakelijk onderdeel van een goed gezondheidsbeleid. Dat is in grote mate mee de verdienste van instellingen als Kind & Gezin en de centra voor leerlingenbegeleiding. Vele ouders zullen bevestigen dat de gezondheid van (kleine) kinderen in Vlaanderen een beleidsprioriteit is, waar niet licht over gegaan wordt. En zo is het goed. Alvast deze vorm van overheidsinterventie wordt niet betwist.

Het succes van het inentingsbeleid moet inspiratie kunnen bieden om kinderen ook op andere terreinen beter te beschermen en te begeleiden. De ambitie van vaccinantiecampagnes zou ook mogen overslaan op het onderwijs. Zo uitstekend als de scores voor inentingen zijn, zo matig zijn ze, in internationaal perspectief, bijvoorbeeld voor schooluitval. Nochtans zijn deels dezelfde instellingen bezig met die problematiek.

Zoals we niet aanvaarden dat kinderen onnodige gezondheidsrisico’s lopen, mogen we ook niet accepteren dat hun talent onderbenut blijft door achterstand of achterstelling in manke structuren en onvolkomen begeleiding. Inenting tegen dodelijke ziektes is een kinderrecht, een schoolloopbaan op maat zou dat evenzeer moeten zijn.

Source:

http://www.demorgen.be/opinie/de-ambitie-van-vaccinantiecampagnes-zou-ook-mogen-overslaan-op-het-onderwijs-a2285540/

http://www.demorgen.be/wetenschap/bent-u-wel-ingeent-tegen-mazelen-a2285546/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s