Zijn E-nummers veilig/ Les additifs alimentaires sont ils sans danger ?

642x999_7873325

FR: ci-dessous.

NL: Nederlandse hoogleraar ‘innovatie gezonde voeding’ Fred Brouns vertelt ons dat we niets te vrezen hebben van voedseladditieven. Reden: “Stoffen krijgen pas zo’n E-nummer als de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft vastgesteld dat ze verantwoord kunnen worden gebruikt. Als een stof schadelijk was, zou het geen E-nummer mogen heten. Gevaarlijke E-stoffen bestaan met andere woorden niet.”

Ha, de grap! Volledig abstractie gemaakt van de sterke lobbywerk van de agro-industrie om elk jaar meer additieven te introduceren op de markt. Alsof alles wat toegelaten is noodzakelijk veilig is. Meer dan 20 additieven waren vroeger ‘veilig’ maar zijn ondertussen verboden verklaart. Dit gebeurt pas wanneer verscheidene studies zeer duidelijk aantonen dat het product schadelijk is. Vandaag – meer dan vroeger – is het extreem moeilijk voor een wetenschapper om fondsen te verkrijgen buiten die van de agro-industrie om onderzoek te doen naar schadelijke gevolgen van voedseladditieven.

Over agro-industrie gesproken, guess what: onze professor heeft in het verleden (gedurende 24jaar) gewerkt voor die agro-industrie, in het bijzonder voor Cargill. Dit bedrijf is een van de grootste producten van voedingsadditieven! Ha! Gepakt!

Natuurlijk geloven wij dat de professor in alle eerlijkheid en zonder belangenverstrengeling zijn professionele mening gaf.

Hier is de lijst in PDF van voedingsadditieven die u absoluut moet vermijden als uw gezondheid u dierbaar is:

https://reinfobel.wordpress.com/2015/01/25/liste-des-additifs-alimentaires-dangereux-lijst-met-gevaardelijke-voedseladditieven

FR: Le Professeur Néerlandais de ‘innovation de l’alimentation saine’ Fred Brouns nous dit que nous avons rien à craindre des additifs alimentaires. Raison: “Les substances obtiennent un numero E que si l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu que ces substances peuvent être utilisés de manière responsable. Si une substance est nuisible, elle ne recevrait pas de numéro E; en d’autres termes, les additifs alimentaires ‘dangereux’ n’existent pas.

Ha, la blague! Comme si tout ce qui est permis peut être utilisé sans danger. Il fait complétement abstraction du lobbying puissant de l’agro-industrie pour introduire plusieurs additifs sur le marché chaque année. Plus de 20 additifs étaient auparavant ‘sans danger’ et sont devenus aujourd’hui interdit. Ce changement de statut légal se produit que quand plusieurs études montrent très clairement que le produit est nocif. Aujourd’hui, plus que jamais, il est extrêmement difficile pour un scientifique d’obtenir des fonds en dehors de l’industrie agricole pour faire des recherches sur les effets nocifs des additifs alimentaires.

En parlant de l’agro-industrie, devinez quoi, notre professeur a dans le passé (pendant 24 années) travaillé pour l’agro-industrie, en particulier pour Cargill. Cette société est l’un des plus grands producteurs d’additifs alimentaires! Ha!

Bien sûr, nous croyons que le professeur a donné son opinion professionnelle en toute honnêteté et sans conflit d’intérêts.

Voici la liste en PDF des additifs alimentaires a éviter si vous tenez a votre santé:

https://reinfobel.wordpress.com/2015/01/25/liste-des-additifs-alimentaires-dangereux-lijst-met-gevaardelijke-voedseladditieven

Source: http://www.demorgen.be/wetenschap/is-onze-angst-voor-e-nummers-terecht-a2396297/

https://nl.linkedin.com/in/fredbrouns

http://www.cargillfoods.com/emea/en/index.jsp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s