Onderwijspolitie wordt terreurpolitie

Hjobs_politie_0et is begrijpelijk dat de burgervader van Mechelen bezorgd is over de radicalisering van zijn jeugd, maar dit is wel echt een stap te ver. De vraag die er gesteld moet worden is: is er een causaal verband tussen vertrekkende jongeren naar Syrië en thuisonderwijs? Naar mijn weten niet! In tegendeel, een ouder die thuisonderwijs geeft heeft veel beter contact met zijn kinderen en kan er beter voor zorgen dat zijn kind niet gemotiveerd geraakt om zich in te mengen in een oorlog ver van huis.

De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld) wil weten wie er thuisonderwijs volgt in zijn stad, omdat die jongeren een grote kans hebben om te radicaliseren. Dat bleek vandaag in de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams parlement. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wil de vraag bestuderen.

Onderwijsinspectie

“In Mechelen volgen ongeveer vijftig jongeren thuisonderwijs en de helft daarvan komt uit een salafistisch milieu”, aldus de burgemeester, tevens parlementslid. “Dat hoeft niet noodzakelijk problematisch te zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn politie moet kunnen checken of er een probleem is.”

“Een heel interessante vraag”, vond Hilde Crevits. “De onderwijsinspecteurs controleren aan huis, na twee negatieve inspecties komt er schoolplicht. Onze administratie kan echter niet zomaar info doorspelen aan de gemeenten, maar ik wil dat wel bestuderen.”

Volgens Somers zit een deel van het probleem ook bij het feit dat de onderwijsinspectie bij een positieve controle nooit meer ter plaatse gaat, zodat er geen zicht is op de situatie.

Hulplijn ouders?

In de commissie, waar werd gerapporteerd over het actieplan tegen radicalisering van de Vlaamse regering en de resolutie tegen radicalisering van het parlement, ging voorts veel aandacht naar de hulplijn voor ouders van geradicaliseerde jongeren, die nog niet werd opgestart. “De Vlaamse ombudsman heeft al gezegd dat er nu al te veel hulplijnen bestaan”, begon Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V). “Als ik bot wil zijn zeg ik: we hebben al een opvoedingslijn, we kunnen dat nummer wat meer bekend maken bij de allochtone gemeenschap.”

Toch is Vandeurzen wel degelijk van plan de lijn op te starten. “Daarvoor is echter een degelijke backoffice nodig en dat vraagt tijd.” De minister wil daarnaast werken aan een duidelijk kader voor het beroepsgeheim van de hulpverleners. “We hebben een consensus nodig over de criteria die ertoe moeten leiden dat informatie gedeeld wordt. Plus: een hulpverlener die twijfelt moet ergens terecht kunnen. Dit is een goed moment om aan dat kader te werken”, vond Vandeurzen.

“Honger naar budgetten”

Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) waarschuwde de oppositie voor een honger naar budgetten. “Men gaat echt niet kunnen vermijden dat er nog iemand naar Syrië trekt door 5 miljoen euro uit te trekken. Het is een illusie dat je met massa’s geld het probleem kan oplossen. Op een bepaald moment moet je gewoon de focus van het aanwezige personeel verleggen.”

Homans ziet onder meer heil in meer erkende moskeeën. “Ik ben ervan overtuigd dat je beter een erkende moskee hebt, waar je toezicht kan uitoefenen, dan een moskee in een garage of iets dergelijks”, besloot ze.

Source:

http://www.demorgen.be/binnenland/bart-somers-wil-weten-wie-thuisonderwijs-volgt-grotere-kans-dat-die-jongeren-radicaliseren-bc4132ff/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s