Gevolgen van de neo-landbouw op de voedselzekerheid & klimaat

71qlFHJzsILLandbouwingenieurs en onderzoekers Claude en Lydia Bourguignon beschrijven in hun recent boek wat er fout gaat met de huidige landbouw, wat de dramatische gevolgen hiervan zijn en wat de boeren kunnen doen om de schade te beperken en eventueel het tij te keren.

Hieronder volgt een verzameling citaten uit het boek Le sol, la terre et les champs van Claude et Lydia Bourguignon.

Sinds de groene revolutie (1970) is de bodemerosie dramatisch verergerd. Deze bedraagt 40 ton/ha/jaar in Frankrijk, 60 ton voor Spanje en 100 ton voor de Maghreb. Vruchtbare grond verdwijnt dus zeer zeer snel. De oorzaak van een toekomstige hongersnood zit hierin: de conventionele landbouw van de afgelopen 50 jaar is de oorzaak. In Europa is het gemiddelde grondgehalte van de bodem gehalveerd in 50 jaar. Buitensporig irrigatie veroorzaakt verzilting van landbouwgrond en wordt beschouwd als zijnde de belangrijkste oorzaak van de verwoestijning van het land.

In Frankrijk hebben ze de veeteelt dicht bij de havens geplaatst waar de met-GGO-soja-beladen schepen toekomen. In Bretagne en Galicië zijn er meer varkens dan mensen, en varkens produceren drie keer meer uitwerpselen dan mensen, waardoor deze gebieden naar stront stinken en ze de meest vervuilde en weerzinwekkende regio’s zijn in Europa.

Loofbossen zijn de enige plantaardige systemen die het overtollige regenwater met het grondwater verbinden. Ze werden uitgeroeid op onze landbouwgronden. Hierdoor is het niet verbazend om overstromingen te zien op landbouwgrond. Het overtollige regenwater wordt niet meer naar behoren overgebracht naar het grondwater.

1367238076_40-pesticides-toxiques-autorises-en-France_grandIndustriële landbouw zou intensief zijn. Dit is onjuist. Het produceert minder dan de traditionele landbouw, wat de reden is van de hongersnood gecreëerd in tropische landen bij de overgang naar industriële landbouw. Deze heeft een sterke arbeidsproductiviteit, dat wil zeggen dat elke landbouwer een groot gebied kan verbouwen, maar de productie per hectare is laag omdat monoculturen en het gebruik kan kunstmest de vruchtbaarheid van de bodem vernietigen. Dit veroorzaakt grondvermoeidheid en laat slechts één oogst toe per jaar in tegenstelling tot de traditionele landbouw die, door middel van associatie en rotatie, tot drie oogsten per jaar kan genereren. Beweren dat biologische/traditionele landbouw de mensheid zou uithongeren is een leugen, het tegengestelde is wat er wordt geobserveerd. Industriële landbouw heeft 1 miljard hectare in een eeuw vernietigd en blijft 10 miljoen hectare per jaar vernietigen.

Een plant voedt zich kwantitatief in de atmosfeer en kwalitatief in de grond. Hier zit de flater van de hedendaagse landbouwkunde, omdat het met kunstmeststoffen kwantitatief de planten voedt via de bodem, wat indruist tegen hun fysiologie.

Van de acht duizend jarige evolutie van de landbouw, heeft de wetenschap amper een eeuw aan meegedaan en religie, samen met empirisme, heeft dit a 7900 jaar gedaan… . Alle landbouwkundige vernieuwingen werden gemaakt door boeren, de landbouwingenieurs hebben niets verzonnen of vernieuwd, ze hebben alleen maar landbouw bederfelijk gemaakt.

serveimageMet genetisch gemodificeerde planten (GGO) zijn de insecticiden aanwezig in elke plantencel, ze zijn in hoeveelheid 10 000 à 100 000 maal groter per hectare, in vergelijking met conventionele insecticiden, en consumenten absorberen er veel meer.

Boeren hebben gedurende 4000 jaar een groot aantal planten gedomesticeerd. Geen enkele nieuw landbouwgewas werd gedomesticeerd in de laatste 2000 jaar!

Het beroep van een boer is, samen met het beroep van arts, het meest complex beroep. Men moet namelijk het warm water niet hebben uitgevonden om kunstmeststoffen en pesticiden te verspreiden volgens de aanbevelingen van de landbouwingenieurs, maar om een lokaal product te ontwikkelen en verkopen moet een boer zowel een bodemkenner, een bodembioloog, planten- en dierfysioloog, klimatoloog, machinist, boekhouder, verkoper en socioloog zijn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s