Maak geen kinderen, zegt de theoloog

serveimageZich voortplanten zou volgens theoloog en predikant Tom Mikkers (Nederland) een gevaar vormen voor het menselijk bestaan. Daarom koos deze voor een CO2-neutraal huwelijk … met een man.

Het is moeilijk om in dit opiniestuk een theologisch argument te vinden. Geeft hij dan zijn mening als profaan of als theoloog?

Wat leert Islam ons? Dat de mens gecreëerd is met een innige verlangen naar materiële rijkdom en kinderen. En dat de beste tussen ons diegene is die de gouden middenweg kan vinden. Beperkt genot van rijkdom en kinderen, zonder dat dit onze ontwikkeling tot kennis van en liefde voor God in de weg zit. God leert ons dat dit verwezenlijkt wordt door diepe meditatie over Zijn woorden en Zijn Creatie, alsook het leiden van een actief leven in lijn van wat God ons heeft voorgeschreven, het uitvoeren van goede daden en het mijden van slechte daden. Beiden zijn nodig om tot innige liefde en kennis van God te komen, want ze temmen onze passies en ons lichaam. Absolute vrijheid bestaan niet. Het is een keus om vrij te zijn van mensen en onze passies, en onderdanig te zijn aan onze Maker.

Moge God de spiritueel blinden leiden naar de Waarheid.

Wanneer iedereen zich voortplant, vormt dat een gevaar voor het menselijke bestaan. Toch blijft het ook nu nog een logische zaak om kinderen te krijgen. Hoe komt het dat die paradox blijft bestaan? Lieke Marsman buigt zich in Vrij Nederland over het probleem, na een interview met de Nederlandse theoloog Tom Mikkers. 

Lieke Marsman twijfelt namelijk: lange tijd was ze ervan overtuigd dat ze kinderen wilde. Dat leek haar een logische en natuurlijke gang van zaken. Nu ze zich echter verdiept heeft in het klimaatdebat, is ze daar lang niet meer zo zeker van. Hoe meer kinderen er zijn, hoe meer die de al zwaar geteisterde aarde belasten. Het is dus onlogisch dat zich voortplanten nog steeds wordt voorgesteld als het ultieme menselijke doel. Vooral bedrijven hebben baat bij dat beeld en doen er bijgevolg alles aan om het in stand te houden. 

 De Nederlandse theoloog en predikant Tom Mikkers ergert zich in een interview in Het Parool aan de manier waarop kinderen krijgen verheerlijkt wordt. “De kinderen willen allemaal eten, autorijden en huizen bouwen. Daarmee belasten ze de aarde enorm”, zegt Mikkers. Daarom stelt hij voor om ook kinderloze mensen wat meer te waarderen en ze niet langer het gevoel te geven dat ze uitzonderlijk zijn.
Mikkers meent dat er hierbij een rol is weggelegd voor de overheid. Hij is geen voorstander van een eenkindpolitiek zoals in China. Het is onmogelijk mensen te doen stoppen met kinderen krijgen. Wel is het belangrijk om het al dan niet krijgen van kinderen te gebruiken als argument in milieudiscussies. Zo zouden mensen die geen kinderen krijgen, kunnen rekenen op een fiscaal voordeel. Het zijn namelijk de kinderloze mensen die de wereld helpen, hoewel dat voor de economie op korte termijn niet voordelig is. Het is goed dat er mensen zijn die bewust aan anticonceptie doen. Als dat niet gebeurt, lopen er binnenkort dertig miljard mensen rond op de wereld. Dan blijft er helemaal geen natuur meer over.
Mikkers zelf is getrouwd met een man en zegt daardoor een ‘CO2-neutraal’ huwelijk te hebben. Dat betekent echter niet dat hij een kinderhater is, een verwijt dat hij wel eens naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Hij geniet ervan zijn neefjes en nichtjes te zien, hij is zelfs hun suikeroom. Enkel het romantische beeld van het gezin ontbreekt bij Mikkers. Hij is ervan overtuigd dat ouders soms ook wensen dat ze beter hadden nagedacht over kinderen krijgen.
Ook het argument dat mensen kinderen krijgen die voor hen zorgen op hun oude dag, veegt Mikkers van tafel: “Kinderen zijn nooit een garantie voor een goede oude dag.” De uitspraak dat kinderen krijgen het belangrijkste is in het leven, vindt de predikant eenzijdig en beledigend. “Menselijkheid is hier minstens net zo belangrijk als de toekomst van de planeet”, besluit Mikkers. 

 

Source:

http://www.demorgen.be/nieuws/help-de-wereld-krijg-geen-kinderen-bba4cabc/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s